Οι επιταχυντές σωματιδίων στο Fermilab και το CERN

Posted on 23/03/2018

0Πως δημιουργούνται οι δέσμες σωματιδίων στο Fermilab;

Το βίντεο διάρκειας δυο λεπτών που ακολουθεί, μας εξηγεί πως όλα ξεκινούν από την πηγή και την δέσμη πρωτονίων. Στη συνέχεια παράγονται οι δέσμες: νετρονίων, μιονίων, πιονίων και νετρίνων για τα διάφορα πειράματα στα οποία συμμετέχουν πάνω από 4000 επιστήμονες από 50 και πλέον χώρες.

Ο Linac4 στο CERN

Το επόμενο βίντεο επικεντρώνεται στον νέο γραμμικό επιταχυντή Linac4 στο CERN. Eγκαινιάστηκε τον Μάιο του 2017 και από το 2021 θα τροφοδοτεί με πρωτόνια τα πειράματα στο CERN: