Όλη η κλασική φυσική σε έναν πίνακα

Posted on 08/11/2014

0


Σύμφωνα με τον Richard Feynman, στον παρακάτω πίνακα, περιέχονται όλα όσα γνωρίζουμε για την θεμελιώδη κλασική μηχανική, δηλαδή την φυσική που ήταν γνωστή μέχρι το 1905
classical physicsΑυτός ο πίνακας περιέχει τα πάντα. Με τις εξισώσεις αυτές μπορούμε να κατανοήσουμε ολόκληρο τον τομέα της κλασικής φυσικής.
Οι πρώτες τέσσερις εξισώσεις είναι οι εξισώσεις του Maxwell.
H πέμπτη εξίσωση εκφράζει την διατήρηση του φορτίου. Βρίσκεται σε παρένθεση γιατί είναι μάλλον περιττή, εφόσον προκύπτει από τις προηγούμενες εξισώσεις (I) και (IV).
Η έκτη κατά σειρά εξίσωση περιγράφει τη δύναμη που δέχεται από το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ένα ηλεκτρικό φορτίο q που κινείται με ταχύτητα \vec{v} .
Στη συνέχεια περιέχεται η εξίσωση που μας δείχνει τι συμβαίνει όταν σε ένα σώμα ασκείται μια δύναμη – η δύναμη θα είναι ίση με το ρυθμό μεταβολής της ορμής του σώματος. Μάλιστα στην εξίσωση αυτή περιλαμβάνονται και τα σχετικιστικά φαινόμενα γράφοντας την ορμή ως p=m_{0}v/\sqrt{1-v^{2}/c^{2}} .
Και για να είμαστε πλήρεις προσθέτουμε ακόμη έναν νόμο – το νόμο της βαρύτητας του Νεύτωνα.
Επομένως έχουμε τοποθετήσει σε έναν μικρό πίνακα όλους τους θεμελιώδεις νόμους της κλασικής φυσικής…

από τις διαλέξεις φυσικής του Feynman 

Ετικέτα: