Ένα πεντάγωνο με 5 ορθές γωνίες

Posted on 13/08/2018

0Ως γνωστόν το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 180o , ενός πενταγώνου 540και γενικότερα το άθροισμα των γωνιών ενός κυρτού πολυγώνου με ν πλευρές είναι (2ν-4)·90o.

Όμως, αν ξεφύγουμε από τις επίπεδες επιφάνειες τότε μπορούμε να βρούμε τρίγωνα με 3 ορθές γωνίες (άθροισμα γωνιών 3·90o=270o) και πεντάγωνα με 5 ορθές γωνίες (άθροισμα γωνιών 5·90o=450o).

Δείτε το σχετικό βίντεο από το Numberphile: