Τίτλοι τέλους για τη Φυσική Γ´Λυκείου γενικής παιδείας

Φέτος διδάχθηκε για τελευταία χρονιά το μάθημα Φυσικής Γενικής Παιδείας στη Γ’ Λυκείου (διαβάστε σχετικά ΕΔΩ: Ο Νεύτωνας τώρα δικαιώνεται). To μάθημα αυτό ήταν ένα από τα μαθήματα γενικής Παιδείας (Βιολογία, Μαθηματικά, Ιστορία, Φυσικη), εκ των οποίων οι μαθητές μπορούσαν να επιλέξουν για να εξεταστούν στις Πανελλήνιες. Στη συνέχεια βλέπουμε τα θέματα με τα οποία έπεσε η αυλαία του μαθήματος (σε pdf ΕΔΩ: ΦΥΣΙΚΗ 2015): phys0phys1Σχετικά με το Α4 διαβάστε το άρθρο του Νίκου Σαραντάκου: «Φωρατής επ’ αυτοφώρω«phys2phys3_1phys4Γ1. Ειον=+13,6 eV Γ2. _{1}^{1}H + \,^{7}_{3}Li \rightarrow \, _{2}^{4}He + \, _{2}^{4}He Γ3. Q=(m_{H}+m_{Li} - 2 m_{He})c^{2} = 17,35 MeV – εξώθερμη Γ4. Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας: Kαρχ=k q1 q2/r. Αντικαθιστώντας προκύπτει r=14,4·10−15m. Σύμφωνα με τη θεωρία του σχολικού βιβλίου πρόκειται για μια απόσταση μεγαλύτερη από την απόσταση που πρέπει να πλησιάσουν δυο πυρήνες ώστε να πραγματοποιηθεί η πυρηνική αντίδραση phys8Δ1. Από την εξίσωση \lambda_{min} = \frac{h \, c}{e \, V} προκύπτει ότι V=25000 Volt Δ2. Ισχύει Ε=P·t=N·h·fmax, απ’ όπου παίρνουμε Ν=4·1016 ηλεκτρόνια/s.phys6Δ3.  λΑ→(I) και λΒ→(II) Δ4. H ενέργεια του φωτονίου θα είναι Εφωτ=20200-2400=17800 eV, οπότε Κτελ = Καρχ− Εφωτ = 25000 − 17800 = 7200 eV

Αυτά λοιπόν ήταν τα τελευταία θέματα Πανελληνίων Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ’ Λυκείου.

Για το περιεχόμενο και τους εκπαιδευτικούς στόχους του συγκεκριμένου μαθήματος μπορεί κανείς να πάρει μια ιδέα ρίχνοντας μια ματιά στο βιβλίο που διανέμονταν στους μαθητές. Το βιβλίο γράφτηκε τον προηγούμενο αιώνα (συγκεκριμένα το 1998) και υπήρχαν πολλές ενστάσεις από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του. Όμως δεδομένου ότι «ο νεκρός δεδικαίωται», ας προβάλλουμε την καλή πλευρά παραθέτοντας ένα ένθετο του εγχειριδίου. Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα από το βιβλίο του μεγάλου πυρηνικού φυσικού Victor Weisskopf, «Η κβαντική επανάσταση«:

ΕΓΚΩΜΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η επιστήμη ανταποκρίνεται κατ’ αρχάς σε μια ανάγκη που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο ως άνθρωπο: την ανάγκη να γνωρίσει. Να ανακαλύψει τους θεμελιώδεις νόμους της φύσης, που διέπουν τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Να παρατηρήσει, να ταξινομήσει τα παρατηρούμενα φαινόμενα, να φέρει στην επιφάνεια το απόλυτο και το αναλλοίωτο, μελετώντας τα φαινόμενα κάτω από ειδικές και ασυνήθιστες συνθήκες, δημιουργημένες από την ανθρώπινη ευφυΐα, αυτή είναι η ψυχή της βασικής έρευνας.

Αυτή η έρευνα αναπτύσσεται, και πρέπει να αναπτυχθεί, με σκοπό να αυξάνει και να καθιστά ακριβέστερες τις γνώσεις. Ωστόσο, ακόμη και αν αυτό μπορεί να φανεί παράδοξο, από αυτή την ελεύθερη έρευνα, πέρα από κάθε ιδέα εφαρμογής, γεννιούνται οι νέες ιδέες οι οποίες επιτρέπουν ακριβώς τις επιπλέον αποτελεσματικές εφαρμογές. Ο πρώτος στόχος της επιστήμης δεν είναι η εφαρμογή. Είναι, το επαναλαμβάνω, η καλύτερη κατανόηση των αιτιών και των νόμων που διέπουν τις φυσικές διαδικασίες.

Αλλά μια καλύτερη κατανόηση των φυσικών διαδικασιών οδηγεί σχεδόν πάντοτε στη δυνατότητα να τις ελέγξουμε ή, τουλάχιστον, να ελέγξουμε άλλες διαδικασίες, οι οποίες σχετίζονται με αυτήν που είναι το αντικείμενο της έρευνας. Όπως είναι γνωστό, όσο η επιστήμη αναπτύσσεται τόσο περισσότερες και στενότερες γίνονται οι σχέσεις που καθορίζονται μεταξύ των διαδικασιών οι οποίες αρχικά έμοιαζαν να μην έχουν καμία συγγένεια.

Η μελέτη του ηλιακού στέμματος, για παράδειγμα, μπορεί να οδηγήσει σε μια καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των ισχυρά ιονισμένων αερίων μέσα σε μαγνητικά πεδία. Και αυτό το θέμα αποδεικνύεται ότι έχει μεγάλη τεχνολογική σημασία. Αλλά οι αστροφυσικοί, που παρήγαγαν αυτές τις τεχνολογικά χρήσιμες γνώσεις, δεν είχαν καθόλου ως στόχο αυτή την εφαρμογή. Η εφαρμοσμένη έρευνα είναι εκείνη που μπόρεσε να επωφεληθεί, λίγο αργότερα, από τα αποτελέσματά τους, αξιοποιώντας ένα μέρος τους στη βιομηχανία.

Πρόσφατα ο Η. Casimir έδειξε με εξαιρετικό τρόπο ότι οι αποφασιστικές τεχνικές πρόοδοι του 20ού αιώνα έχουν πραγματοποιηθεί από επιστήμονες οι οποίοι σε καμιά περίπτωση δεν εργάζονταν έχοντας ένα σαφώς καθορισμένο πρακτικό στόχο. «Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί», γράφει για παράδειγμα, «αν οι υπολογιστές εφευρέθηκαν από ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να κατασκευάσουν υπολογιστές.

Όμως προκύπτει ότι επινοήθηκαν γύρω στο 1930 από φυσικούς που ασχολούνταν με στοιχειώδη σωματίδια, επειδή ενδιαφέρονταν για την Πυρηνική Φυσική. Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί αν κάποιος ανακάλυψε τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα θέλοντας να βελτιώσει τα μέσα επικοινωνίας. Δε συνέβη όμως αυτό. Ανακαλύφθηκαν από το Hertz, που επιθυμούσε να προβάλει την ομορφιά της Φυσικής και στηριζόταν στις θεωρητικές διαπιστώσεις του Maxwell».

Ο Casimir πολλαπλασιάζει τα παραδείγματα και συμπεραίνει ότι «στον 20ό αιώνα σχεδόν δεν υπάρχει παράδειγμα καινοτομίας που να μην οφείλεται στη βασική επιστημονική σκέψη». Συμμερίζομαι την άποψή του. Επιπλέον προσθέτω ότι η ερμηνεία αυτού του γεγονότος είναι απλή: ο πειραματισμός και η παρατήρηση στα όρια της επιστήμης απαιτούν τεχνικά μέσα τα οποία υπερβαίνουν τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας.

Γι’ αυτό ένας αριθμός σημαντικών τεχνολογικών επινοήσεων έχει ως αφετηρία όχι την επιθυμία επίτευξης ενός ορισμένου πρακτικού σκοπού, αλλά τις απόπειρες διεύρυνσης των ορίων της γνώσης. Τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από αυτές τις γενικές σκέψεις είναι πολύ συγκεκριμένα και φλέγοντα σε ό,τι αφορά την έρευνα στη Φυσική, ειδικά στη Φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων και στην Αστροφυσική.

Πράγματι είναι γνωστό ότι ο αναγκαίος εξοπλισμός για την παρατήρηση της συμπεριφοράς των στοιχειωδών σωματιδίων ή για τη μελέτη των ορίων του Σύμπαντος αποδεικνύεται εξαιρετικά δαπανηρός. Τα τεράστια κονδύλια που χρειάζονται ξεπερνούν συχνά τις δυνατότητες μιας και μόνο χώρας. Εάν έχει κανείς, όπως όντως έχουν ορισμένοι, μια τεχνολογική άποψη της επιστήμης, θα αναρωτηθεί: «γιατί;»

Τα μεσόνια και τα κουάρκ δεν εμφανίζονται παρά μόνο όταν η ύλη υποβληθεί σε μια εξαιρετικά υψηλή ενέργεια, που δεν είναι συνήθως εφικτή στη Γη: θα ήταν προτιμότερο να επενδύσουμε αυτά τα κολοσσιαία ποσά σε έρευνες πλησιέστερες προς τις οικονομικές και κοινωνικές μας φροντίδες. Γι’ αυτούς τους ίδιους λόγους η παραπάνω συλλογιστική είναι λανθασμένη, ακόμη και επικίνδυνη. Διότι, αναμφίβολα, από αυτές τις έρευνες θα προκύψουν κάποτε ευεργετικές εφαρμογές, αν τουλάχιστον η ανθρώπινη σύνεση τις προφυλάξει από τον παραλογισμό. Η τεχνητή ραδιενέργεια έφερε επαναστατικές αλλαγές σε πολλούς κλάδους της Ιατρικής.

Η διαδικασία της σχάσης είναι μια πηγή ενέργειας που η χρήση της συνεχώς διευρύνεται, είτε για καλό είτε για κακό σκοπό. Όλα οδηγούν στο να πιστέψουμε ότι στο μέλλον η Αστροφυσική και η Φυσική στοιχειωδών σωματιδίων, επειδή θα έχουν αφαιρέσει άλλο ένα μέρος του πέπλου που καλύπτει το άγνωστο, θα έχουν συγκρίσιμα, αν και μη προβλέψιμα αποτελέσματα.

Ποιος ξέρει αν ορισμένες από τις δυσκολίες που γεννιούνται με την ανάπτυξη της τεχνολογίας δε θα μπορέσουν να λυθούν χάρη σ’ αυτές τις έρευνες; Θα μου επιτραπεί να προσθέσω, για να ολοκληρώσω, ότι η ανάπτυξη της βασικής έρευνας πρέπει να θεωρηθεί ως ένα είδος καθήκοντος: η ανθρώπινη περιπέτεια αντιστοιχεί, αυτή τη στιγμή, στην περιπέτεια του Σύμπαντος, όπου η φύση, με τη μορφή του ανθρώπου, αρχίζει να κατανοεί τον εαυτό της.

Από γενιά σε γενιά, χωρίς ανάπαυλα, πέρα από σύνορα, έχουμε χρέος να συμβάλουμε με μια συλλογική προσπάθεια στη διεύρυνση και στην εμβάθυνση αυτής της κατανόησης. Ίσως είναι μια από τις αρετές της βαριάς Φυσικής το γεγονός ότι έχει επιτρέψει την απόκτηση μιας τέτοιας συνείδησης, διότι απαιτούσε τη συνένωση διανοητών και τη συγκέντρωση κεφαλαίων από όλες τις χώρες.Κατηγορίες:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΦΥΣΙΚΗ

Ετικέτες: ,

14 replies

 1. Το Β2 το εχετε λαθος ειναι το ι

 2. Ως μαθητής που έγραψε σήμερα θα ήθελα να αναφερθώ στο ερώτημα Δ3 το οποίο πιστεύω ότι είναι λάθος λόγω του διαγράμματος και θα σας εξηγήσω .Μας ζήταγε σε ποια κορυφή του δοθέντος διαγράμματος αντιστοιχεί η αποδιέγερση (I) . Το πρόβλημα ουσιαστικά ήταν στο διάγραμμα . Στον άξονα y είχε το μέγεθος ( ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ) . Αν εφαρμόζαμε τον τύπο Εαρχ-Ετελ=hf που υπάρχει στο βιβλίο βρίσκαμε την συχνότητα των εκπεμπόμενων φωτονίων στις 2 αποδιεγέρσεις και κατ’επέκταση την ενέργεια τους . Αποδεικνύονταν λοιπόν ότι Ε1>Ε2,το οποίο είναι λογικό . Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αποδιέγερση (Ι) αντιστοιχούσε στην κορυφή Α του διαγράμματος μιας και το λΑ<λΒ από τον τύπο Ε=h*c/λ . Όμως στον άξονα y είχε το μέγεθος της έντασης της ακτινοβολίας και η κορυφή Β είχε μεγαλύτερη τεταγμένη από την άλφα, άρα και μεγαλύτερη ένταση ακτινοβολίας . Επιστρέφοντας στην σχέση Ε1>Ε2 για τις δύο αποδιεγέρσεις, αφού πούμε ότι ως ένταση ακτινοβολίας ορίζουμε την ενέργεια ανά μονάδα χρόνου (P=E/Δt) προκύπτει ότι σε ίσα χρονικά διαστήματα έχουμε P1>P2 άρα η αντιστοιχία είναι με την κορυφή Β του διαγράμματος . Καταλήγουμε έτσι σε άτοπο, διότι οποιαδήποτε από τις δύο λύσεις και αν δεχτούμε αναιρείται η άλλη που από φυσικής άποψης είναι σωστές και οι δύο . Επίσης εφόσον στο βιβλίο της Φυσικής Γενικής δεν υπάρχει κανένα παρόμοιο διάγραμμα που να αναφέρεται στο γραμμικό και συνεχές φάσμα των ακτίνων Χ μπορεί να προκαλέσει κάποια σύγχυση στον μαθητή . Επιπλέον, στην περίπτωση που τα χρονικά διαστήματα δεν είναι ποτέ ίσα ( δηλαδή οι χρόνοι αποδιέγερσης των ατόμων της ανόδου) δεν εξηγείται σε καμία περίπτωση η τεράστια διαφορά στην ένταση της ακτινοβολίας μεταξύ των δύο κορυφών διότι η μετατόπιση τους είναι αρκετά μεγάλη . Ως μαθητής που έγραψε σήμερα έδωσα την δεύτερη απάντηση με τις εντάσεις παρόλο που ήξερα ότι ήταν και η άλλη σωστή . Θα σας παρακαλούσα να κοιτάξετε το θέμα, να μου πείτε που και αν έχω λάθος στον συλλογισμό μου ( με βάση τις γνώσεις που έχει αποκτήσει ένας μαθητής τεχνολογικής κατεύθυνσης μέχρι και την Γ Λυκείου ) και αν δεν υπάρχει τι μπορεί να γίνει .

  • Το πρόβλημα αναφέρεται σε φάσμα ακτίνων Χ. Τα φάσματα αυτά μας δείχνουν συνήθως τον αριθμό των φωτονίων συναρτήσει της ενέργειας (ή της συχνότητας ή του μήκους κύματος) που ανιχνεύθηκαν..

   Η παρεξήγηση οφείλεται στην απόδοση του intensity σε ένταση της ακτινοβολίας..
   Είναι γεγονός ότι το σχολικό βιβλίο δεν περιέχει τέτοιου είδους φάσματα και δυστυχώς ένας μαθητής που το βλέπει για πρώτη φορά θα μπορούσε να οδηγηθεί σε συλλογισμούς σαν τον δικό σου…

 3. Πρώτον κάποιο παρόμοιο διάγραμμα όχι μόνο στο βιβλίο δεν υπάρχει, αλλά και σε κανένα σχολικό και φροντιστηριακό βοήθημα . Επίσης στην άσκηση δεν έκανα πουθενά λόγο για τον αριθμό των φωτονίων και ούτε μπορούσαμε να το βρούμε κάπως . Έτσι εξηγείται ότι η κορυφή Β είναι απλά μία κορυφή συγκέντρωσης πολλών φωτονίων, κάτι που όμως πρώτη φορά το ακούω και πιστεύω ότι ήταν λάθος τους, διότι με τα δεδομένα που είχαμε ο συλλογισμός μου ήταν ορθός . Αν κάνω λάθος διορθώστε με.

 4. έκανε *

 5. Απαράδεκτη εξέλιξη που δυστυχώς υποβαθμίζει κατά την γνώμη μου το επίπεδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…η Φυσική Γενικής Παιδείας Γ’ Λυκείου ήταν το μοναδικό μάθημα που παρουσίαζε στα παιδιά την εικόνα που έχουμε για το σύμπαν…και αποτελούσε την αρχή ίσως για την βαθύτερη αναζήτηση στον καθένα προσωπικά!

 6. Θα συμφωνήσω με τον Νίκο ακριβώς παραπάνω.Η Φυσική υποβαθμίζεται πάρα πολύ με το Νέο Σύστημα Εξετάσεων.
  Και όχι μόνο με αυτό,ήδη από το σύστημα του Ενιαίου Απολυτηρίου είχε υποβιβαστεί πάρα πολύ κατανέμοντας την ύλη της Α και Β Δέσμης της τότε Γ Λυκείου και στις τρεις τάξεις του Λυκείου αφαιρώντας παράλληλα ύλη.
  Το κεφάλαιο των μεταβατικών φαινομένων -φόρτιση εκφόρτιση πυκνωτή,πηνίου-κυκλώματα εναλλασσόμενου και συνεχούς ρεύματος έχουν εξαφανιστεί.
  Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 διδασκόταν η ατομική και πυρηνική φυσική στην τότε Β Λυκείου
  Δομή πυρήνα,πυρηνικές αντιδράσεις,ραδιενέργεια και άλλα αντικείμενα δεν θα διδάσκονται πλέον,έστω στους λίγους που επέλεγαν την Φυσική Γενικής Παιδείας.
  Είναι λυπηρή αυτή η εξέλιξη.
  Ελπίζω να αλλάξει η ύλη κάποια στιγμή και να μπουν στοιχεία νεώτερης φυσικής στο Λύκειο όπως και να ονομάζεται αυτό.

 7. Δυστυχώς Τάσο και σε προέκταση όλων αυτών οι Έλληνες φοιτητές (τουλάχιστον στο μεγαλύτερο τους ποσοστό)…αντιμετωπίζουν προβλήματα στα μαθήματα Φυσικής ακόμα και στα αντίστοιχα τμήματα…και πλέον με την επαναφορά των αιωνίων φοιτητών η γνώμη μου είναι ότι κάνουμε βήματα προς τα πίσω!

  • … Γνωρίζεις πραγματικά ποιοι είναι οι αιώνιοι φοιτητές;

   Μάλλον όχι.

   Έλα λοιπόν να στους «συστήσω»…

   Είναι παιδιά που στη νιότη τους χτυπήθηκαν από άσχημες αρρώστιες και συ βιάζεσαι να τους ξεγράψεις πιο πολύ κι απ” την ίδια τους την αρρώστια…

   Παιδιά που δεν κατάφεραν οικονομικά να ανταπεξέλθουν κι έπρεπε να δουλέψουν… Κι εσύ τους αρνείσαι να επιστρέψουν πίσω όταν και άμα καταφέρουν να σταθούν στα πόδια τους.

   Παιδιά που συγκλονίστηκαν από κάποιον άσχημο κι αιφνίδιο θάνατο δικού τους ανθρώπου… Κι εσύ τους λες πως ένα τυχαίο τραγικό συμβάν έχει δικαίωμα να τους κλείσει κάθε παράθυρο…

   Παιδιά αβοήθητα και με ψυχολογικά προβλήματα… Κι εσύ τα θες ακόμη πιο αβοήθητα, αποκομμένα από κάθε κοινωνική ομάδα και με ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα…

   Παιδιά που για κάποιους λόγους, αισθάνθηκαν ευάλωτα μακριά από τα σπίτια τους. Κι εσύ στέκεσαι «ολόρθος» μπροστά τους γιατί κάποτε ΕΣΥ τα κατάφερες σα μάγκας, ίσως οδηγώντας στην απόγνωση κάποιον Γιακουμάκη…

   Κοπέλες που έπεσαν θύματα βιασμού ή κακοποίησης, (πολύ πιθανόν κι από σένα τον ίδιο) και ξαφνικά τα πάντα άλλαξαν γύρω τους… Κι εσύ τους λες πως δεν υπάρχει χρόνος για να αναρρώσει η ψυχή τους…

   Κι άλλες πάλι που βρέθηκαν μπροστά σε μια αναπάντεχη εγκυμοσύνη και έπρεπε να σταματήσουν για να παίξουν τον ρόλο της μάνας με την ελπίδα πως θα μπορέσουν να επιστρέψουν κάποτε στο όνειρό τους… Κι εσύ δεν τους δίνεις το δικαίωμα σ” αυτό το όνειρο…

   Παιδιά που στα 19 και στα 20 ξαφνικά είδαν πως η απόφαση που το κράτος τους υποχρέωσε να πάρουν στα 16 τους, δεν τους εκφράζει πλέον. Και συ τους λες ότι δεν έχουν καμιά δεύτερη ευκαιρία, ούτε καν για να σκεφθούν…

   Παιδιά… Παιδιά… Παιδιά… Όλα δικά μας παιδιά…

   Και ναι… ανάμεσα σ” αυτά τα παιδιά, υπάρχουν και κάποια «άλλα»… Αλλά μήπως κι εκείνα τα… «άλλα»; Δεν είναι δικά μας παιδιά; Βιάζεσαι μήπως να τα δεις πίσω από κανένα κελί; Eκεί δηλαδή που πιστεύεις πως πρέπει να βρίσκεται όποιος δεν σου μοιάζει;

   Πίσω λοιπόν από αυτό το μένος σου για τους «αιώνιους» φοιτητές, όταν δεν κρύβεται η εικόνα του φοιτητή Τζανετάκου που γλεντοκοπά στην «πρωτεύουσα» με τη Μπέλα Μπούλα με τα λεφτά που του στέλνει ο γελαδάρης αδερφός του από το χωριό, δεν υπάρχει παρά ένα μίσος για την ίδια τους τη «μοίρα». Και επειδή «μοίρες» δεν υπάρχουν, για την ίδια τους την τάξη.

   Γιατί κατά βάθος, γνωρίζεις καλά, πως η ευθύνη αυτής της «μοίρας» ανήκει στη δική του τάξη. Στην οποία πάντα κάποιος, είτε μηχανισμός είτε τραπεζικός λογαριασμός θα υπάρχει που θα στέκεται…αρωγός στην όποια «αναποδιά» καταφέρνοντας να μην αλλάξει στη ζωή σου σχεδόν τίποτε…

   Πίσω από κάθε αναφορά σε «αιώνιους φοιτητές», δεν βρίσκεται τίποτε λιγότερο από ένα κακοκαμουφλαρισμένο άσβεστο ταξικό μίσος. Όταν φυσικά δεν κρύβεται μια απλή ηλιθιότητα. Που κι αυτή, όπως σε βλέπω τουλάχιστον να χαμογελάς άνευ λόγου στον φακό, δεν την αποκλείω καθόλου.
   http://www.ereportaz.gr/psit-esi-ne-esi-me-to-plakat-ela-na-sou-gnoriso-tous-eonious-fitites/

 8. Παναγιώτη όλα αυτά τα «ωραία» που λες είναι το 1%…για αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει η αναστολή σπουδών…δυστυχώς για εσένα έχουμε πάει και εμείς στο Πανεπιστήμιο και ξέρουμε ποιοί είναι οι ΑΙΩΝΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ…δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η επίθεση προς το πρόσωπο μου με τόσο μένος…αφού λοιπόν μου μίλησες έτσι θα σου απαντήσω ανάλογα «ΓΕΛΑΝΕ ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΟΝΤΩΣ ΟΙ ΑΙΩΝΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ»…δυστυχώς για εσένα οι ΑΙΩΝΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ είναι είτε τεμπέληδες Νεοέλληνες είτε εκκολαπτόμενοι βουλευτές…νομίζω καταλαβαίνεις τι εννοώ…αν ανήκεις σε κάποια από αυτές τις ομάδες και «θίχτηκες» δεν ευθύνομαι εγώ…θα σε παρακαλούσα να ρίξεις μια ματιά στο site μήπως και καταλάβεις πόσο πρωτόγονο έχουν καταντήσει κάποιοι σαν εσένα το Ελληνικό Πανεπιστήμιο…είναι ντροπή σου να χρησιμοποιείς ειδικές ομάδες του πληθυσμού για την διαιώνιση της τεμπελιάς του Νεοέλληνα…αλλά ευτυχώς για εσένα καταλάβαμε το ποιόν σου «ΒΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΙΑ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ»…παρακαλώ πολύ να περάσει το σχόλιο δεν βρίζω πουθενά…αυτός με προσέβαλε πρώτος μιλώντας για παράδειγμα για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη…φίλε Παναγιώτη φιλάκια!

  • Το σχόλιο μου ήταν ένα άρθρο για τους αιώνιους φοιτητές (παρέθεσα κ το αντίστοιχο λινκ) που ΠΡΟΦΑΝΩΣ δεν γράφτηκε ειδικά για σένα. Ήθελα απλώς να προβάλλω μια άλλη οπτική σχετικά με το ζήτημα των αιώνιων φοιτητών, πίσω από το οποίο κρύβονται αυτοί που δεν ενδιαφέρονται με τα ουσιαστικά προβλήματα των ελληνικών πανεπιστημίων.

   Όμως ας βρούμε κάποια κοινά σημεία.

   Σύμφωνα με αυτά που γράφεις μάλλον συμφωνείς ότι οι αιώνιοι φοιτητές (που δεν πατάνε στο πανεπιστήμιο, δεν συμμετέχουν στη πανεπιστημιακή ζωή και δεν κοστίζουν στο κράτος), ΔΕΝ ευθύνονται για το χάλι των ελληνικών Πανεπιστημίων. Αν κάνω λάθος δείξε μου με επιχειρήματα το αντίθετο.

   Κατά τα άλλα συμφωνώ κι εγώ μαζί σου για τους εκκολαπτόμενους βουλευτές:

   αυτούς που εκκολάπτονται τώρα αγωνιζόμενοι για την αριστεία, αλλά θ αργήσουν να γίνουν βουλευτές

   κι αυτούς που εκκολάφτηκαν, βλέπε πρύτανη για λίγα φεγγάρια οργισμένο κατά των αιώνιων φοιτητών, υπερ αξιοκρατίας, απολύσεων και τσουπ στη πρώτη θέση του ψηφοδελτίου, εννοείται επικρατείας για σίγουρη εκλογή.

 9. Με συγχωρείς για τον τρόπο που σου είχα απαντήσει πριν…ΗΤΑΝ ΛΑΘΟΣ ΜΟΥ…ΚΑΙ ΣΟΥ ΖΗΤΩ ΣΥΓΝΩΜΗ…ελπίζω να την δεχτείς…όντως δεν ευθύνονται οι αιώνιοι φοιτητές για τα προβλήματα του Ελληνικού Πανεπιστημίου…δυστυχώς όλοι φέρουμε ευθύνη…ακόμα και οι καθηγητές…για πολλούς λόγους κατά την γνώμη…που πιστεύω ότι καταλαβαίνεις και εσύ…όπως και να έχει κρατάω ότι έπειτα από μία «διαμάχη» συμφωνήσαμε εν τέλει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: