Ένα ωραίο μαθηματικό πρόβλημα

Posted on 08/10/2012

0


Να αποδείξετε χρησιμοποιώντας στοιχειώδη μαθηματικά ότι:

Μπορείτε να βρείτε τη λύση (και άλλα πολύ ενδιαφέροντα!) ΕΔΩ