Γιατί η πυρηνική ενέργεια αποτελεί αξιόπιστη ενεργειακή λύση

Ίων Σταματελάτος – liberal.gr

Κλιματική αλλαγή, μηδενικές εκπομπές άνθρακα, ενεργειακή ασφάλεια, πυρηνικοί αντιδραστήρες νέας γενιάς, έρευνα για την παραγωγή ενέργειας μέσω σύντηξης, βιώσιμο ενεργειακό μείγμα και, πάνω απ’ όλα, γεωπολιτική … Θέματα ζωτικής σημασίας, που απαιτούν τη λήψη σημαντικών αποφάσεων, τα αποτελέσματα των οποίων θα αποτελέσουν καθοριστικούς παράγοντες για τον κόσμο του μέλλοντος.

Το ανανεωμένο ενδιαφέρον, σε ολόκληρο τον κόσμο, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικούς σταθμούς, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα που προσφέρουν οι σταθμοί αυτοί για αξιόπιστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες βιομηχανικές και αστικές ανάγκες χωρίς όμως παράλληλη εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, η πυρηνική ενέργεια αποτελεί ελκυστική επιλογή για χώρες που θέλουν, μεν, να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, χωρίς ωστόσο να βασίζονται σε αβέβαιες εισαγωγές από το εξωτερικό, όπως – για παράδειγμα – συμβαίνει στις μέρες μας με την κατακόρυφη αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου.

Οι εξελίξεις στην πυρηνική τεχνολογία, που υπόσχονται την ασφαλή λειτουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής – και επιπλέον η προοπτική ανάπτυξης μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων, που προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στην τοποθεσία εγκατάστασης τους ώστε να ανταποκρίνονται στις τοπικές ενεργειακές ανάγκες – έχουν ως αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των υπό κατασκευή πυρηνικών σταθμών παγκοσμίως. Σήμερα, κατασκευάζονται 54 αντιδραστήρες για την παραγωγή ενέργειας, οι περισσότεροι από τους οποίους στην Ασία. Για παράδειγμα, η Κίνα κατασκευάζει πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 17270 MW, η Νότια Κορέα 5360 MW, η Ινδία 5194 MW, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 4035 MW και η γειτονική μας Τουρκία 3342 MW.

Παρ’ όλη τη σφοδρή κριτική, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η πυρηνική ενέργεια γίνεται ολοένα και πιο ασφαλής πηγή ενέργειας. Επιπλέον, το σημαντικό ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων υψηλών επιπέδων ραδιενέργειας, που απασχολεί όσους αντιμετωπίζουν την πυρηνική ενέργεια με σκεπτικισμό και αποτελεί σημαντική πρόκληση λόγω της εξαιρετικά μεγάλης χρονικής περιόδου κατά την οποία τα υλικά αυτά παραμένουν δυνητικά επικίνδυνα για τους ζωντανούς οργανισμούς, φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται με επιτυχία. Η διεθνώς αποδεκτή λύση περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία των χρησιμοποιημένων καυσίμων, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της ποσότητας των ραδιενεργών αποβλήτων, και την τελική εναπόθεσή τους σε ειδικές εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευασθεί σε μεγάλα γεωλογικά βάθη.

Σήμερα η πυρηνική ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο των ενεργειακών συζητήσεων που γίνονται στην Ευρώπη, καθώς στις 2 Φεβρουαρίου 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε έναν συμπληρωματικό νόμο για το κλίμα το οποίο περιλαμβάνει – υπό αυστηρούς όρους – συγκεκριμένες δραστηριότητες οι οποίες αφορούν στην πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο στο πλαίσιο των οικονομικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ.

Η Επίτροπος για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, Mairead McGuinness, δήλωσε ότι «δεδομένης της επείγουσας ανάγκης και του τεράστιου μεγέθους της κλιματικής πρόκλησης, η ΕΕ θα πρέπει να δεσμευτεί σε ένα τεχνολογικά ουδέτερο πλαίσιο χρηματοδότησης και να θεσπίσει επιστημονικά αυστηρά και συνεπή κριτήρια για τη βελτιστοποίηση της ανάπτυξης όλων των αποδεδειγμένων βιώσιμων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων του φυσικού αερίου και της πυρηνικής ενέργειας».

Αυτή είναι η πρώτη φορά κατά την οποία συμπεριλαμβάνεται η πυρηνική ενέργεια μεταξύ των πηγών που πληρούν τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση ως «βιώσιμη» λύση. Το γεγονός αυτό έχει μεγάλη σημασία για τη διασφάλιση επενδυτικών κεφαλαίων αλλά και για την πρόσβαση σε «πράσινη» χρηματοδότηση χαμηλού κόστους που υποστηρίζεται από τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Πρέπει να τονιστεί ότι περισσότερο από το 70% του κόστους παραγωγής πυρηνικής ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται στο κόστος του κεφαλαίου, δηλαδή το κόστος για την κατασκευή του σταθμού. Επομένως, η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή χρηματοδότηση, όπως αυτή που διατίθεται σε εκείνες τις οικονομικές δραστηριότητες της ΕΕ που χαρακτηρίζονται ως «βιώσιμες», θα συμβάλει καθοριστικά στην ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής των πυρηνικών σταθμών.

Στην ΕΕ καθένα από τα 27 κράτη μέλη είναι υπεύθυνο για την επιλογή του ενεργειακού μείγματος που εξυπηρετεί τις εθνικές του ανάγκες του. Ωστόσο, όλες οι προβλέψεις και τα σενάρια μετάβασης στη χρήση καθαρής ενέργειας χωρίς εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Συνθήκης των Παρισίων, συγκλίνουν στο ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί ο στόχος των «μηδενικών εκπομπών» χωρίς σημαντική συμβολή και από την πυρηνική ενέργεια. Σε αυτό το πλαίσιο, δώδεκα χώρες της ΕΕ έχουν δηλώσει κατηγορηματικά την πρόθεσή τους να συμπεριλάβουν την πυρηνική ενέργεια στα σχέδιά τους (Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Φινλανδία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Σουηδία). Επομένως, η νέα ταξινόμηση της ΕΕ τους παρέχει τα οικονομικά εργαλεία για να επιτύχουν τον στόχο τους.

Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές της ενεργειακής ταξινόμησης για το κλίμα θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάσσοντας την πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο στις μεταβατικές βιώσιμες μορφές ενέργειας αφαιρεί σημαντικά κεφάλαια από μελλοντικές επενδύσεις προς την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που είναι και ο τελικός στόχος της ενεργειακής πολιτικής. Στα πλαίσιο αυτό αντιπροτάθηκε, ως εναλλακτική λύση, η ύπαρξη μιας ενδιάμεσης κατηγορίας στο πλαίσιο της ταξινόμησης, η οποία θα επιτρέπει κατά την μεταβατική περίοδο ειδικές ενισχύσεις και κεφάλαια που θα απευθύνονται μόνο στην πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο.

Ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή όχι με τη συμπερίληψη της πυρηνικής ενέργειας στις βιώσιμες μεταβατικές μορφές ενέργειας της ΕΕ, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες παράγουν σήμερα το 26% της ενέργειας στην ΕΕ. Επίσης, παράγουν περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Είναι δηλαδή η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα στον κόσμο μετά την υδροηλεκτρική. Επομένως, η πυρηνική ενέργεια συνεισφέρει ήδη σημαντικά προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων της Συνθήκης των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή και η πρόσφατη νομοθεσία της ΕΕ θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της συμβολής της.

*Ο Δρ. Ίων Σταματελάτος είναι Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».Κατηγορίες:ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

12 replies

 1. Η κα Άνγκελα Μέρκελ, με σπουδές στην πυρηνική φυσική, αποφάσισε να σφραγίσει τους πυρηνικούς σταθμούς της Γερμανιας γιατί είναι επικίνδυνοι, όπως έδειξαν τα ατυχήματα της Φουκουσιμα και Τσερνομπιλ και ασύμφοροι λόγω του υψηλού κόστους κατασκευής, συντήρησης και διάλυσης του σταθμού όταν μετά 35ετια ανέβει η ραδιενέργεια στα ύψη.
  Η ραδιενέργεια είναι προσθετική και καταστροφική για τη ζωή και δεν απορροφάται εύκολα. Αντίθετα με όσα υποστηρίζετε, πρέπει να επενδύσουμε σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και στον Ευρωπαϊκό.

  • μέχρι να επενδύσετε εσείς στις ΑΠΕ θα έχουμε πεθάνει από το κρύο

 2. Το άρθρο αναφέρεται μόνο στην μία όψη του νομίσματος που λέγεται πυρηνική ενέργεια, δηλαδή αναφέρεται στην σχάση. Η άλλη όψη είναι η σύντηξη. Δεν υπάρχει πιο καθαρή ενέργεια. Τώρα τελευταία διαβάζω ότι έχουν ενταθεί οι προσπάθειες παραγωγής ενέργειας από σύντηξη στην Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

  • Αν η πυρηνική σύντηξη ήταν εφικτή θα είχε εφαρμοσθεί ήδη. Υπάρχουν όπως φαίνεται σοβαρά προβλήματα με τη σταθερότητα του πλάσματος που δεν έχουν επιλυθεί εδώ και 40 χρόνια. Η ραδιενέργεια, μπαίνοντας και παραμένοντας στη τροφική αλυσίδα, απειλεί τόσο την δική μας υγεία, όσο και των παιδιών μας που θα κληρονομήσουν τον πλανήτη. Έχουμε όλοι την ευθύνη. Πιστεύω στην πρόοδο που γίνεται στην επιστήμη και θα βρεθεί η λύση. Αν κάτι όμως δεν το γνωρίζουμε καλά ( πυρηνική σύντηξη κ.α.) ας μην τραβάμε τα άκρα, υπάρχει και η μέση οδός (όχι ενεργειακές σπατάλες, καλύτερες μονώσεις κ.α.)

   • κ. Παπαβασιλείου επειδή κι εγώ έχω εμπιστοσύνη στην επιστήμη πιστεύω ότι το ενεργειακό μέλλον ανήκει στην πυρηνική σύντηξη την οποία γνωρίζουμε πολύ καλά εδώ και χρόνια (οι τεχνικές λεπτομέρειες μας βασανίζουν). Όσο για τα προβλήματα που δεν έχουν λυθεί εδώ και 40 χρόνια ας μην ξεχνάμε ότι το πετρελαϊκό λόμπι ήταν και είναι πολύ ισχυρό, άρα υπήρχε υποχρηματοδότηση στην έρευνα για την σύντηξη και επιπλέον δεν είχαμε φτάσει στο «αμήν» της κλιματικής αλλαγής (ή τουλάχιστον έτσι πίστευαν) για να στραφούν σε καθαρές μορφές ενέργειας. Η σύντηξη δεν έχει πυρηνικά απόβλητα. Ελπίζω να το γνωρίζετε.

    • Ας ευχηθούμε το καλύτερο για την επιστήμη σας, για όλες τις επιστήμες.

 3. Η Κα Μέρκελ σπούδασε Φυσικο-Χημεία…
  Παρακαλώ ας είμαστε ακριβείς,

  https://en.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkel

  Merkel worked and studied at the Central Institute for Physical Chemistry of the Academy of Sciences in Berlin-Adlershof from 1978 to 1990. At first she and her husband squatted in Mitte.[41] At the Academy of Sciences, she became a member of its FDJ secretariat. According to her former colleagues, she openly propagated Marxism as the secretary for «Agitation and Propaganda».[42] However, Merkel has denied this claim and stated that she was secretary for culture, which involved activities like obtaining theatre tickets and organising talks by visiting Soviet authors.[43] She stated: «I can only rely on my memory, if something turns out to be different, I can live with that.»[42]

  • Πολύ σωστά, θα έπρεπε να γράψω «με σπουδές στη φυσική » (εννοείται ότι διδάχτηκε και την πυρηνική).

   • Το να διδαχθεί την Πυρηνική Φυσική από το να γνωρίζει και να κατανοεί όλες τις παραμέτρους διαφέρει. Δεν είναι στέρεο επιχείρημα το γεγονός ότι παρακολούθησε σε προπτυχιακό επίπεδο 1 ή 2 μαθήματα Πυρηνικής Φυσικής, να σημαίνει ότι μπορεί να πάρει αποφάσεις οι οποίες είναι επιστημονικότερες από αυτούς που ερευνούν σε καθημερινό επίπεδο το συγκεκριμένο θέμα. Επομένως ας αποφεύγονται οι λαϊκισμοί.

   • Ναι γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε αγαπητέ συνάδελφε η Φυσική είναι Χάος με την καλή έννοια…!
    Όλοι έχουμε κάνει (πιστεύω, δεν παίρνω όρκο γιατί δεν γνωρίζω όλα τα προγράμματα σπουδών διαχρονικά…) τα βασικά ως υποχρεωτικά μαθήματα αλλά είχαμε (έχουμε…) και κατευθύνσεις(όπως όλα τα αντικείμενα Χημικοί Πληροφορικοί(Επιστήμονες Υπολογιστών είναι πιο δόκιμος όρος CSD υπάρχει στα URL τους…), Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι κλπ…) αλλά υπάρχουν και εξειδικεύσεις.
    Εξειδικεύσεις με κατευθύνσεις και επιλογέμενα δεν είχαν τα πρώην ΤΕΙ στην αρχική τους δομή για προφανείς λόγους(αν δεν είναι ευκόλως εννοούμενοι τους αναπτύσω…)
    Δεν είναι το ίδιο κάποιος να έχει ακολουθήσει Φυσική Ατμόσφαιρας και Περιβάλλοντος, Φυσικοχημεία, Στερεά Κατάσταση(άλλο Χάος…,ηλεκτρικές, μαγνητικές, οπτικές ιδιότητες υλικών, υπεραγωγιμότητα κλπ…), Ηλεκτρονικά, Πληροφορική(κάποτε είχαμε κατεύθυνση πριν τη δημιουργία των τμημάτων Πληροφορικής αρχές του 1990) και άλλα πολλά αντικείμενα που δεν έχω αναφέρει για να μην μακρηγορώ…
    Επίσης άλλο να έχεις κατεύθυνση σε ένα αντικείμενο, άλλο να έχεις Μεταπυχιακό και άλλο (και) Διδακτορικό…!
    Θερμή παράκληση να είμαστε ακριβείς…!
    Ευχαριστώ…!

    • Η πληθώρα των πολιτικών της Γερμανίας συμφωνεί με την κα Μέρκελ, να τερματισθεί η χρήση της πυρηνικής ενέργειας. (Ρωυτερ, Δεκέμβριος 2021) Η έρευνα στην πυρηνική είναι δουλειά των επιστημόνων και η χρήση της πυρηνικής ενέργειας είναι απόφαση πολιτική όπως δείχνει η ιστορία, φέρουν όμως και οι επιστήμονες την ευθύνη τους. Εμείς οι μή πολιτικοί εκφέρουμε γνώμη και είναι άτοπο να χαρακτηριζόμαστε σαν λαϊκιστές.
     Αρκούν στοιχειώδεις γνώσεις δοσιμετριας για να συμπεράνει κανείς το επιβλαβές της πυρηνικής ενέργειας για τη ζωή. Είμαστε προικισμένοι με λογικό, να μπορούμε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις προτού ένα Τσερνομπιλ ή Φουκουσίμα ξεσπάσει δίπλα μας. Ας πράξουμε λοιπόν ανάλογα.

    • Συμφωνώ, να είμαστε ακριβείς. Η κα Μέρκελ σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας και εργάστηκε στο κεντρικό ινστιτούτο φυσικοχημείας του Βερολίνου μεταπτυχιακά. Γιατί την παρουσιάζετε πως σπούδασε μόνο φυσικοχημεία; Την απόφασή της συμμερίζεται η πλειοψηφία των Γερμανών πολιτικών που χαρακτηρίζουν την πυρηνική ενέργεια βλαβερή για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Αυτή είναι και η δική μου γνώμη. Ας μη μακρηγορούμε λοιπόν χωρίς λόγο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: