Κίνηση ηλεκτρικών φορτίων σε ηλεκτρικό – μαγνητικό πεδίο

Posted on 28/02/2010

0


1. Ηλεκτρόνια σε μαγνητικό πεδίο
Στον σωλήνα Crookes παράγονται ηλεκτρόνια. Όταν πλησιάζουμε έναν μαγνήτη βλέπουμε την εκτροπή των ηλεκτρονίων. Η εκτροπή είναι διαφορετική ανάλογα αν πλησιάζουμε τον βόρειο ή τον νότιο πόλο. 
…….. 


http://www.youtube.com/v/7YHwMWcxeX8&hl=en_US&fs=1&rel=0

2. Κίνηση ηλεκτρικού φορτίου σε ομογενές ηλεκτρικό πεδιο
προσομοίωση της κίνησης ΕΔΩ(μακράν η καλύτερη…)

3. Κίνηση ηλεκτρικού φορτίου σε ομογενές μαγνητικό πεδιοhttp://www.youtube.com/v/a2_wUDBl-g8&hl=en_US&fs=1&rel=0

Ετικέτα: