Ποιος ανακάλυψε πρώτος τον περιοδικό πίνακα των χημικών στοιχείων;

Posted on 15/06/2019

0


19/12/1869: H πρώτη ανακοίνωση στα αγγλικά για τον περιοδικό πίνακα στοιχείων του Mendeleev, στο περιοδικό «The Chemical News» , που επιμελείτο ο William Crookes.

Σας λένε κάτι τα ονόματα: Alexandre-Emile Beguyer de Chacourtois, John Newlands, Julius Lothar Meyer, William Odling, Gustavus Detlef Hinrichs, … Ποια είναι η σχέση τους με τον περιοδικό πίνακα των χημικών στοιχείων;
Η απάντηση στο βίντεο που ακολουθεί: