Μπορείς να το λύσεις;

Posted on 14/01/2019

1


5 απλά προβλήματα γεωμετρίας

από τη συλλογή προβλημάτων γεωμετρίας της Catriona Shearer: ΕΔΩ

1. Αν η ακτίνα του κάθε ημικυκλίου είναι 5, ποιο είναι το εμβαδόν της κίτρινης επιφάνειας;

2. Από δέκα ισαπέχοντα μεταξύ τους σημεία διέρχονται ημικύκλια σχηματίζοντας το παρακάτω σπειροειδές σχήμα. Είναι μεγαλύτερη η κόκκινη ή η πορτοκαλί επιφάνεια; Και πόσο μεγαλύτερη;

3. Η κόκκινη γραμμή μήκους 2 είναι κάθετη στις βάσεις των τριών ημικυκλίων. Να υπολογίσετε το εμβαδόν της κίτρινης επιφάνειας.

4. Τα τέσσερα σημεία του σχήματος ισαπέχουν μεταξύ τους. Ποιο είναι το εμβαδόν της γραμμοσκιασμένης περιοχής;

5. Το εμβαδόν του κάτω αριστερά τετραγώνου είναι 5. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του γαλάζιου τριγώνου.

πηγή: https://www.theguardian.com/science/2019/jan/14/can-you-solve-it-catrionas-colourful-conundrumshttps://twitter.com/Cshearer41