Υπερεκπομπή (superradiance) μαύρης τρύπας και νέα σωματίδια

Posted on 11/05/2018

0


Η ομιλία του Σάββα Δημόπουλου με τίτλο «Searching for Light Bosons with Black Hole Superradiance» στο Perimeter Institute for Theoretical Physics, στα πλαίσια του συνεδρίου «Searching for New Particles with Black Hole Superradiance» :

 

πηγή: https://www.perimeterinstitute.ca/videos/searching-light-bosons-black-hole-superradiance via JD M