Βίντεο: Ο αποτελεσματικότερος τρόπος μετατροπής της ύλης σε ενέργεια

Posted on 31/12/2017

0


Ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μετατρέψουμε την ύλη σε ενέργεια, σύμφωνα με την εξίσωση του Einstein Ε=mc2; Οι χημικές αντιδράσεις;
Μάλλον όχι σε σύγκριση με την πυρηνική σκάση και την πυρηνική σύντηξη.
Aλλά και οι δυο τελευταίες υπολείπονται κατά πολύ τις μαύρες τρύπες (Schwarzschild) ή τις περιστρεφόμενες μαύρες τρύπες (Kerr) που έχουν την μεγαλύτερη απόδοση όσον αφορά την μετατροπή της ύλης σε ενέργεια: