Το κρίσιμο σημείο μιας μαύρης τρύπας

Posted on 30/11/2017

0


H ακτίνα Schwarzschild του ήλιου είναι 3 km και της γης περίπου 1 cm, ενώ η ακτίνα Schwarzschild ενός καλοθρεμμένου γάτου είναι περίπου 10-27m

Το βίντεο που ακολουθεί αφορά την ακτίνα Schwarzschild μιας μαύρης τρύπας και το πόση μάζα ή πυκνότητα απαιτείται έτσι ώστε ένα άστρο να καταρρεύσει σε μια μαύρη τρύπα.

Η ακτίνα Schwarzschild είναι η ακτίνα μιας σφαίρας στο εσωτερικό της οποίας αν συμπιεστεί η μάζα ενός αντικειμένου, τότε η ταχύτητα διαφυγής από την επιφάνεια της σφαίρας ισούται με την ταχύτητα του φωτός. Αν ένα σώμα καταρρεύσει μέχρι αυτή την ακτίνα, τότε το φως δεν θα μπορούσε να διαφύγει από την επιφάνειά του, το αντικείμενο δεν θα είναι πλέον ορατό απ’ έξω – σχηματίζοντας έτσι μια μαύρη τρύπα.
Η ακτίνα Schwarzschild δίνεται από την εξίσωση: rS= 2GM/c2, όπου G είναι η σταθερά της παγκόσμιας έλξης, Μ η μάζα του αντικειμένου και c η ταχύτητα του φωτός: