100 χρόνια Γενική Θεωρία της Σχετικότητας

Posted on 14/11/2015

1


Νοέμβριος 1915 – Νοέμβριος 2015
Διάλεξη του καθηγητή Robbert Dijkgraaf