Ο κύκλος σύντηξης πρωτονίου-πρωτονίου

Posted on 13/04/2012

0


Ένα animation με τις βασικές πυρηνικές αντιδράσεις σύντηξης που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό άστρων όπως ο Ήλιος
Στο εσωτερικό των άστρων όπως ο Ήλιος παράγεται ενέργεια από μια σειρά διαδοχικών πυρηνικών αντιδράσεων σύντηξης που ονομάζεται κύκλος πρωτονίου – πρωτονίου.  Το συνολικό αποτέλεσμα αυτών των πυρηνικών αντιδράσεων είναι η παραγωγή ενός πυρήνα ηλίου από τέσσερις πυρήνες υδρογόνου (πρωτόνια)

1H → 4Ηe + 26.73 MeV

Στο animation παραπάνω βλέπουμε διαδοχικά τις τέσσερις βασικές αντιδράσεις που αποτελούν τον κύκλο πρωτονίου-πρωτονίου. 
Αρχικά δυο πρωτόνια σχηματίζουν έναν πυρήνα δευτερίου (ισότοπο του υδρογόνου) παράγοντας ένα ποζιτρόνιο και ένα νετρίνο

1H + 1H → 2Η + e+ + ν

Στη συνέχεια ο πυρήνας του δευτερίου αντιδρά με άλλο πρωτόνιο σχηματίζοντας ένα ακόμη βαρύτερο πυρήνα το ήλιο-3 εκπέμποντας ταυτόχρονα ένα φωτόνιο  

2H + 1H → 3Ηe + γ

Και τέλος δυο πυρήνες ηλίου-3 που έχουν σχηματιστεί με την προηγούμενη διαδικασία συντήκονται σχηματίζοντας ένα πυρήνα ηλίου-4 και δυο πρωτόνια.

3He + 3He → 4Ηe + 1Η + 1Η

Το animation δημιουργήθηκε από τον Jeff Bryant ( jeffb@wolfram.com) χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Mathematica.
members.wolfram.com