Ισοδύναμη αντίσταση κυκλώματος

Posted on 20/01/2012

2


Πως υπολογίζεται η ισοδύναμη αντίσταση του παρακάτω κυκλώματος;

…………………………………………………………………………………………………………………..
Θα εκμεταλλευθούμε τη συμμετρία της συνδεσμολογίας. Έστω ότι η μεσαία αντίσταση διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι, όπως βλέπουμε στο επόμενο σχήμα

Αν περιστρέψουμε το σύστημα των αντιστατών, έτσι «ώστε να έλθουν οι πάνω-κάτω» τότε η φορά της έντασης του ρεύματος πρέπει να αλλάξει όπως στην παρακάτω εικόνα

Όμως, εφόσον όλοι οι αντιστάτες είναι ίδιοι, το κύκλωμα είναι πανομοιότυπο με το προηγούμενο και για τον λόγο αυτό η μεσαία αντίσταση θα έπρεπε να διαρρέεται από το ίδιο ρεύμα. Και ο μόνος τρόπος για να συμβαίνει αυτό είναι η τιμή της έντασης του ρεύματος στην μεσαία αντίσταση να είναι μηδέν:

Συνεπώς μπορούμε να αγνοήσουμε τον μεσαίο αντιστάτη, οπότε: