Η μουσική που παράγουν τα ψηφία του αριθμού π

Posted on 06/04/2011

0


 

 

Στη διεύθυνση www.wolframalpha.com γράφοντας pi μπορείτε να δείτε όσα ψηφία του π θέλετε. Αρκεί να γράψετε pi και στη συνέχεια να πατάτε More digits

Ετικέτα: