ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Posted on 03/03/2010

0


1. Ο νόμος του Ohm ==> ΕΔΩ

2. Το υδροδυναμικό ανάλογο της ηλεκτρικής πηγής συνεχούς ρεύματος ==> ΕΔΩ

3. Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση αγωγού ==> ΕΔΩ