Σχετικιστικά σώματα

Το όριο μεταξύ Γενικής Θεωρίας Σχετικότητας και Νευτώνειας θεωρίας

Πότε παύει να ισχύει η Νευτώνεια θεωρία για τη βαρύτητα και είναι αναγκαία η εφαρμογή της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας; Ποιά σώματα θεωρούνται σχετικιστικά; Η Γη, ο Ήλιος ή ο Γαλαξίας μας είναι σχετικιστικά σώματα; Η Νευτώνεια θεωρία περιγράφει ικανοποιητικά… Read More ›