ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ

Οι νόμοι του Newton

κίνηση και ακινησία Κανείς δεν μπορεί ν’ αρνηθεί ότι η κλασική ή Νευτώνεια μηχανική όπως ονομάζεται, αποτελεί το θεμέλιο όλης της Φυσικής και καλύπτει μια πληθώρα φαινομένων που η μελέτη τους συμπίπτει με την περίοδο που ο Γαλιλαίος ξεκίνησε την… Read More ›