Νικόλαος Νικολαΐδης

Νικόλαος Νικολαΐδης: Ο χρονολογικά πρώτος μεγάλος μαθηματικός στη νεώτερη Ελλάδα

Στον 19ο αιώνα, από κάποια στιγμή και πέρα, η Σχολή των Ευελπίδων, (ΣΣΕ), σε απομίμηση της Ecole Polytechnique των Παρισίων, είναι περισσότερο Μαθηματικό Τμήμα παρά Στρατιωτική Σχολή. Βγάζει άλλωστε, όπως και η παρισινή σχολή μόνον αξιωματικούς του Μηχανικού και του… Read More ›