ΜΕΘΑΝΟΛΗ

Μέτρηση θεμελιωδών σταθερών διαμέσου μορίων μεθανόλης

Σύμφωνα με την αρχή της ισοδυναμίας που διατύπωσε ο Einstein πριν από 105 χρόνια, οι νόμοι της φυσικής είναι παντού οι ίδιοι. Πολλοί όμως επιστήμονες υποστηρίζουν σήμερα ότι: «οι νόμοι της φυσικής που ισχύουν στην περιοχή του σύμπαντος που ζούμε… Read More ›