Ηλιόπουλος

Ιωάννης Ηλιόπουλος: Αυθόρμητο σπάσιμο συμμετρίας

… και ο μηχανισμός Brout–Englert–Higgs πέραν του Καθιερωμένου Προτύπου Ο Ιωάννης Ηλιόπουλος το 1962 αποφοίτησε από τη Σχολή Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Θεωρητική Φυσική στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων από όπου έλαβε τα πτυχία Doctorat du 3e… Read More ›

Ιωάννης Ηλιόπουλος: Ο διεθνής Έλληνας Φυσικός

(νεώτερη ενημέρωση 25/4/2017) Ο Ακαδημαϊκός Ιωάννης Ηλιόπουλος μιλάει στους φοιτητές: Πέμπτη 27/4/2017 και ώρα 15:00 στο Αμφιθέατρο 4 των γενικών εδρών (Θέμα ομιλίας: «Από τον Rutherford στο LHC. 100 χρόνια έρευνας στο απειροστά μικρό«) και αναγορεύεται επίτιμος Διδάκτωρ του ΕΜΠ την Παρασκευή… Read More ›

Μια ιστορία για το γοητευτικό κουάρκ

Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ Κ – ΜΕΣΟΝΙΟΥ Ή ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΚΑΟΝΙΟΥ Το ουδέτερο καόνιο είναι ένα σωματίδιο που παράγεται στους επιταχυντές σωματιδίων και διασπάται ταχύτατα σε άλλου είδους σωματίδια σε άλλου είδους σωματίδια, σε χρόνο που δεν υπερβαίνει το εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου…. Read More ›