ΗΛΙΟΠΕΤΡΑ

Μια άσκηση Φυσικής του 1973 εμπνέει ερευνητές του 2011

Στη σελίδα 490, του Κεφαλαίου “Πόλωση” από το βιβλίο “Κυματική, μαθήματα φυσικής, Πανεπ. Berkeley” ελληνική έκδοση του Ε.Μ.Π., 1976, περιέχεται το παρακάτω πρόβλημα με αριθμό 8.33: Ο τρόπος πλοήγησης των Βίκιγκς. Σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη (λ.χ. πάνω από τον Αρκτικό… Read More ›