ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ

Μια κλασσική αντιμετώπιση του φαινομένου Compton

H μάζα και η ορμή των κβάντων του φωτός Η ανάλυση του φωτοηλεκτρικού φαινομένου από τον Αϊνστάιν απέδειξε ότι η κβάντωση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν είναι μόνο ένα χαρακτηριστικό του μηχανισμού αλληλεπίδρασης της ακτινοβολίας με την ύλη, όπως υπέθεσε ο… Read More ›

Νέο όριο στην ηλεκτρική διπολική ροπή του ηλεκτρονίου

… θέτει υπό αμφισβήτηση υπερσυμμετρικές θεωρίες To πείραμα ACME II ανακοίνωσε σήμερα μια καλύτερη προσέγγιση στην τιμή της ηλεκτρικής διπολικής ροπής του ηλεκτρονίου: . To προηγούμενο όριο ήταν . Αυτές οι εκτιμήσεις θέτουν σε αμφισβήτηση νέες θεωρίες πέραν του Καθιερωμένου… Read More ›

Ο φόβος για την αμφισβήτηση μιας αυθεντίας

Μετρώντας το ηλεκτρικό φορτίο του ηλεκτρονίου Ο Millikan μέτρησε το φορτίο του ηλεκτρονίου με ένα πείραμα όπου φορτισμένες ηλεκτρικά σταγόνες λαδιού έπεφταν κατακόρυφα αποκτώντας οριακή ταχύτητα, και σήμερα γνωρίζουμε πως αυτή η μέτρηση δεν ήταν ακριβής, διότι δεν είχε υπολογίσει… Read More ›

Ποιος είναι ο χρόνος ζωής του ηλεκτρονίου;

Τουλάχιστον 66000 επτάκις εκατομμύρια χρόνια ή τ ≥ 6.6×1028  yr Η πιο ακριβής μέτρηση του χρόνου ζωής του ηλεκτρονίου δείχνει ότι είναι μεγαλύτερη από 6.6 × 1028 χρόνια, ένα χρονικό διάστημα που είναι πεντάκις εκατομμύρια φορές η ηλικία του σύμπαντος! Αυτό είναι το συμπέρασμα των φυσικών που… Read More ›

Η ανώμαλη μαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου

Διαγράμματα Feynman 10ης τάξης Σήμερα θα ήθελα να σας δείξω ένα γράφημα που αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό την πολυπλοκότητα των θεωρητικών υπολογισμών στις μέρες μας. Το γράφημα αυτό είναι μία συλλογή από κάποια από τα διαγράμματα Feynman που θα πρέπει… Read More ›

Ο ακριβέστερος προσδιορισμός της μάζας του ηλεκτρονίου

Ο μέτρηση της μάζας του ηλεκτρονίου με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια αποτελεί το αντικείμενο πολλών ερευνών στις τελευταίες δεκαετίες. Ο λόγος είναι ότι, η μάζα του ηλεκτρονίου me  , είναι μια από τις παραμέτρους στο καθιερωμένο πρότυπο των στοιχειωδών… Read More ›

Πως κατανέμεται το ηλεκτρικό φορτίο του ηλεκτρονίου;

Το Καθιερωμένο Πρότυπο των στοιχειωδών σωματιδίων είναι γνωστό πως δεν είναι μια πλήρης θεωρία. Αποτυγχάνει π.χ. να εξηγήσει την σκοτεινή ύλη, ή το γιατί επιβίωσε η γνωστή μας ύλη σε σχέση με την αντιύλη στις πρώτες στιγμές της Μεγάλης Έκρηξης…. Read More ›

Τι δεν είναι το σπιν

…. το σπιν του ηλεκτρονίου δεν μπορεί να είναι αυτό που νομίζουμε: δηλαδή περιστροφή του ηλεκτρονίου γύρω από τον άξονά του … «Ο ομοιοπολικός δεσμός πραγματοποιείται με τη σύζευξη δυο μονήρων ηλεκτρονίων αντίθετου spin, τα οποία ανήκουν σε δυο άτομα… Read More ›

Το ηλεκτρόνιο είναι σχεδόν απόλυτα σφαιρικό

Σύμφωνα με την ακριβέστερη μέτρησή του Η πιο ακριβής, μέχρι στιγμής, μέτρηση του σχήματος του ηλεκτρονίου έδειξε ότι είναι σχεδόν τέλεια σφαιρικό. Η πρόσφατη ανακάλυψη της ομάδας επιστημόνων του Imperial College London θεωρείται σημαντική γιατί καθιστά λιγότερο πιθανές ορισμένες θεωρίες… Read More ›