Εναντιομέρεια

Επιστήμονες αναπτύσσουν «ανιχνευτή ζωής» για εξωπλανήτες

Σε πολλές ταινίες και σειρές επιστημονικής φαντασίας- όπως το Star Trek- τα διαστημόπλοια έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν μορφές ζωής στους πλανήτες που επισκέπτονται ή τα σκάφη που συναντούν- και επιστήμονες αναπτύσσουν μια τεχνολογία η οποία ενδεχομένως να οδηγήσει σε… Read More ›

Ανακαλύφθηκε χειρόμορφο οργανικό μόριο σε μεσοαστρικό νέφος

… κοντά στο κέντρο του γαλαξία μας Λέμε ότι ένα μόριο έχει συμμετρία χειρός (εναντιομέρεια) όταν η κατοπτρική του εικόνα δεν ταιριάζει με το μόριο που βλέπουμε στην άλλη πλευρά του καθρέφτη. Για παράδειγμα, τα χέρια μας έχουν συμμετρία χειρός:… Read More ›

Γιατί τα αμινοξέα των ζωντανών οργανισμών στη Γη είναι αριστερόστροφα;

«…Με την εξέλιξη των μικροσκοπίων στα τέλη του 19ου αιώνα, οι επιστήμονες ξαφνικά απέκτησαν πρόσβαση στον μικρόκοσμο, φέρνοντας στο φως έναν νέο στίβο δράσης της συμμετρίας στον φυσικό κόσμο. Οι δομικοί λίθοι των κρυστάλλων και των πολύτιμων λίθων, των ιστών… Read More ›