Το νόημα του «συν» στην Κβαντική Μηχανική

Posted on 03/02/2021

0


Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε το |ζωντανός>+|νεκρός> στην κατάσταση του γάτου του Schrödinger;
Στο βίντεο που ακολουθεί εξετάζεται το νόημα του προσήμου «συν» στην κβαντική μηχανική στις λεγόμενες υπερθέσεις. Συγκρίνονται οι κβαντομηχανικές έννοιες με τις αντίστοιχες της θεωρίας πιθανοτήτων και επισημαίνονται οι διαφορές και οι ομοιότητές τους. Το βίντεο απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές που τώρα αρχίζουν να μαθαίνουν κβαντική μηχανική.