Πώς οι φυσικοί στο Fermilab ψάχνουν για σωματίδια σκοτεινής ύλης

Posted on 27/01/2021

0


Οι φυσικοί στο Fermilab προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο της σκοτεινής ύλης που αποτελεί το 25% του σύμπαντός μας. Στο βίντεο που ακολουθεί, οκτώ επιστήμονες εξηγούν την έρευνά τους σχετικά με την διερεύνηση της σκοτεινής ύλης. Μας ξεναγούν στα πειράματά τους και παρουσιάζουν μερικές από τις πρωτοποριακές εργασίες που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2020 στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας Σκοτεινής Ύλης

Η λίστα των θεμάτων και των ομιλητών:
00:00 Introduction of speakers (Rebecca Thompson)
01:54 What is dark matter and why do we think it exists? (Dan Bauer)
07:45 What could dark matter be made of? (Gordon Krnjaic)
15:53 Dark matter interactions, including hands-on demonstration (Dan Bauer)
19:06 Searches for dark matter signals with the SuperCDMS experiment (Lauren Hsu)
28:20 Searches for very light dark matter particles with the Nexus experiment (Noah Kurinsky)
31:02 Pre-recorded tour of the Nexus experiment (Noah Kurinsky)
36:18 Searches for light dark matter particles known as axions (Ankur Agrawal)
41:22 Simulations of dark matter distribution in the universe: cold dark matter vs warm dark matter (Alex Drlica-Wagner)
47:38 Looking for the production of dark matter with particle accelerators (Nhan Tran)
55:07 Search for dark matter at the Large Hadron Collider at CERN (Matteo Cremonesi)
1:02:15 Q&A with speakers (moderator: Becky Thompson)

Ετικέτα: