Ναι μεν, επετεύχθη υπεραγωγιμότητα σε θερμοκρασία δωματίου …

Posted on 15/10/2020

0


… αλλά σε πίεση 2,67 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από την ατμοσφαιρική πίεση!

Μια ομάδα φυσικών στη Νέα Υόρκη ανακάλυψε ένα υλικό που συμπεριφέρεται ως υπεραγωγός σε θερμοκρασία δωματίου, δηλαδή εμφανίζει μηδενική αντίσταση στην διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Πρόκειται για ένα ιστορικό επίτευγμα. Το υλικό που συνίσταται από υδρογόνο, άνθρακα και θείο (ανθρακούχο υδρίδιο του θείου) λειτουργεί ως υπεραγωγός στους 15 oC, σύμφωνα με την δημοσίευση του περιοδικού Nature [Room-temperature superconductivity in a carbonaceous sulfur hydride]. Το 2018 είχε κατασκευαστεί ένα υλικό από υδρογόνο και λανθάνιο (υδρίδιο του λανθάνιου) που ήταν υπεραγώγιμο στους -13 oC.

διαβάστε επίσης: «Η ανακάλυψη της υπεραγωγιμότητας από τον Kamerlingh Onnes«

Αλλά, (δυστυχώς υπάρχει ένα αλλά …) το υλικό αυτό μπορεί μεν να λειτουργεί ως υπεραγωγός στην θεμροκρασία ενός δροσερού υπογείου, ταυτόχρονα όμως απαιτείται πολύ υψηλή πίεση της τάξης των γιγα-πασκάλ (1 gigapascal=109 pascal, και η ατμοσφαιρική πίεση είναι 105 pascal).

Για τις πρακτικές εφαρμογές απαιτείται το υλικό να συμπεριφέρεται υπεραγώγιμα όχι μόνο σε θερμοκρασία τουλάχιστον δωματίου, αλλά και σε ατμοσφαιρική πίεση.

διαβάστε περισσότερα: https://www.quantamagazine.org/physicists-discover-first-room-temperature-superconductor-20201014/