Μέτρησα τη ζωή μου με κουταλάκια του καφέ(*)

Posted on 01/10/2020

3Έβαλε καφέ
Στο φλιτζάνι
Έβαλε γάλα
Στο φλιτζάνι του καφέ
Έβαλε ζάχαρη
Στον καφέ με το γάλα
Με το κουταλάκι
Ανακάτεψε
Ήπιε τον καφέ με το γάλα
Κι ακούμπησε το φλιτζάνι
Χωρίς να μου μιλήσει
Άναψε
Ένα τσιγάρο
Έκανε δαχτυλίδια
Με τον καπνό
Έριξε τη στάχτη
Στο τασάκι
Χωρίς να με κοιτάξει
Σηκώθηκε
Φόρεσε
Το καπέλο στο κεφάλι του
Φόρεσε
Το αδιάβροχό του
Γιατί έβρεχε
Κ’ έφυγε
Στη βροχή
Χωρίς μια κουβέντα
Χωρίς να με κοιτάξει
Κ’ εγώ πήρα
Το κεφάλι μου μες στα χέρια
Κ’ έκλαψα

Déjeuner du Matin – Jacques Prévert
Mετάφραση Μιχάλη Μεϊμάρη

(*) στίχος από το ποίημα του T.S. Eliot «The Love Song of J. Alfred Prufrock»