Το μήνυμα που κρύβουν τα πρώτα ψηφία του αριθμού π

Posted on 08/09/2020

0


Στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Νικόλαο Χατζιδάκι, θα μπορούσε να είναι:
«Αεί (3) ο (1) Θεός (4) ο (1) μέγας (5) γεωμετρεί (9)
το (2) κύκλου (6) μήκος (5) ίνα (3) ορίση (5) διαμέτρω (8)
παρήγαγεν (9) αριθμόν (7) απέραντον (9)
και (3) όν (2) φεύ! (3) ουδέποτε (8) όλον (4) θνητοί (6) θα (2) εύρωσι (6)»

Στην αγγλική γλώσσα κυκλοφορούν αρκετές εκδοχές. Για παράδειγμα:
«How I wish I could calculate pi» ή «See, I have a rhyme assisting my feeble brain, its tasks oft-times resisting» ή «Can I have a small container of coffee?» ….
αν και τις περισσότερες φορές μας εκφράζει η παρακάτω εκδοχή:

διαβάστε επίσης: «Τα μυστικά του σύμπαντος περιέχονται στα δεκαδικά ψηφία του π«

Ετικέτα: