Διορθώσεις στον πίνακα των στοιχειωδών σωματιδίων

Posted on 27/08/2020

0


… του Καθιερωμένου Προτύπου

πριν
μετά

πηγή: https://xkcd.com/