Μια έκκεντρη κρούση

Posted on 02/03/2020

0


Βλέπουμε δύο σφαίρες που μετέχουν σε έκκεντρη κρούση. Δεν έχουν ίδιες ακτίνες.

Η κρούση δεν είναι ελαστική.

Τα σώματα δεν είναι λεία, έτσι μετά την κρούση η κίνηση και των δύο είναι σύνθετη.

Η απάντηση EΔΩ

Posted in: ΜΗΧΑΝΙΚΗ