Τρίγωνα υπερ-ήρωες!

Posted on 29/01/2020

0


Τι ιδιαίτερο έχει το παρακάτω τρίγωνο;

Το μήκος των πλευρών του και το εμβαδόν του είναι ακέραιοι αριθμοί. Επιπλέον το εμβαδόν του ισούται αριθμητικά με την περίμετρό του!

Στο βίντεο που ακολουθεί ο Dr James Grime αναφέρεται στα τρίγωνα του Ήρωνα και τα τρίγωνα «σούπερ-ήρωες».

διαβάστε επίσης: A unique pair of triangles