Ο γρίφος του ποδηλάτου

Posted on 03/01/2020

0


Το κοριτσάκι τραβάει τον κόκκινο σπάγκο. Πως θα κινηθεί το ποδήλατο αν δεν ολισθαίνουν οι ρόδες;
1. Δεν θα κινηθεί.
2. Θα κινηθεί προς τα δεξιά.
3. Θα κινηθεί προς τα αριστερά.
4. Εξαρτάται. Μπορεί να συμβεί οτιδήποτε από τα προηγούμενα.

R3 και R4 είναι οι ακτίνες των γραναζιών, R2 η ακτίνα της ρόδας και R1 το μήκος του πεταλιού.

Απάντηση:
Aν R3R2 – R4R1>0 κινείται προς τα αριστερά
Αν R3R2 – R4R1<0 κινείται προς τα δεξιά (για να συμβεί αυτό πρέπει αναγκαστικά το γρανάζι του πεταλιού να είναι μικρότερο από αυτό της ρόδας)
Αν R3R2 – R4R1=0 το πετάλι δεν «θέλει» να κινηθεί… κι αν το καταφέρουμε η ρόδα θα ολισθήσει!
…. διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ: ylikonet.gr