Ο Δημήτρης Νανόπουλος και τα ακρότατα του δυναμικού Higgs

Posted on 31/12/2019

1Η δυναμική ενέργεια του πεδίου Higgs περιγράφεται από την εξίσωση:
V(\phi) = -m^{2} \phi^{2} + \lambda \phi^{4}. Παραγωγίζοντας ως προς \phi προκύπτουν τα τρία ακρότατα, ένα τοπικό μέγιστο για \phi=0 και δυο τοπικά ελάχιστα για \phi=\pm\frac{\sqrt{2}m}{2\sqrt{\lambda}} , τα οποία καθορίζουν και το σχήμα του δυναμικού Higgs, το γνωστό «μεξικάνικο καπέλο».
O παραπάνω υπολογισμός έγινε από τον Δημήτρη Νανόπουλο, κατά την διάρκεια της συνέντευξής του (μετά το 45ο λεπτό), στην εκπομπή Άξιον Διαλόγου (25-12-2019) του Μάκη Προβατά:

via JD M

Ετικέτα: