← Οι πλανήτες και τα σωματίδια της βαρύτητας

βαρυτόνια

Posted on 18/10/2019 800 × 450

0


Πλανήτες και βαρυτόνια. Σύμφωνα με τη γενική σχετικότητα, ο ήλιος και οι πλανήτες παρμαμορφώνουν τον χωροχρόνο (το πλέγμα) και η καθιερωμένη κβαντική εκδοχή της θεωρίας περιλαμβάνει τα χωρίς μάζα βαρυτόνια (οι κυματοειδείς γραμμές) που μεταφέρουν την βαρυτική δύναμη. Οι μικρές αποκλίσεις των πλανητικών τροχιών από τις προβλέψεις της γενικής σχετικότητας μπορούν να εξηγηθούν από μια μη-μηδενική μάζα βαρυτονίων. (Y. Gominet/Paris Observatory)