← Πέντε παρανοήσεις σχετικά με τις μαύρες τρύπες

πινακας6

Posted on 20/09/2019 1430 × 394

0


Table 5: Hawking temperature for different types of black hole