← Πέντε παρανοήσεις σχετικά με τις μαύρες τρύπες

πινακας3

Posted on 20/09/2019 1384 × 397

0


Πίνακας 3: Μέσες πυκνότητες μαύρων τρυπών διάφορων τύπων