← Πέντε παρανοήσεις σχετικά με τις μαύρες τρύπες

πινακας2

Posted on 20/09/2019 1011 × 342

0


Πίνακας 2: Η συμπαγότητα διαφόρων αντικειμένων (για ξμια μαύρη τρύπα RS/R = 1)