Το μέγεθος και το σχήμα των σταγόνων της βροχής

Posted on 02/09/2019

0


Ο καθηγητής Mike Merrifield εξηγεί πως εξελίσσεται το μέγεθος και το σχήμα των σταγόνων της βροχής κατά την πτώση τους και αναφέρεται μεταξύ άλλων στις σχετικές εργασίες των W. A. Bentley (αρχές του 20ου αιώνα), των J. S. Marshall και W. Mc K. Palmer (1948 – The distribution of raindrops with size) και Emmanuel Villermaux & Benjamin Bossa (2009-Single-drop fragmentation determines size distribution of raindrops):

Posted in: ΜΗΧΑΝΙΚΗ