Τα αστρονομικά γεγονότα του Σεπτεμβρίου

Posted on 01/09/2019

0


… και στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις εμφανίσεις του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού στον ουρανό της Ελλάδας μέχρι στις 12 Σεπτεμβρίου 2019: