1326 νέοι φυσικοί!

Posted on 28/08/2019

11


Χτες ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ. ΑΕΙ σημαίνει Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και μεταξύ αυτών ανήκουν και τα τμήματα Φυσικής. Υπήρχαν 5 σχολές Φυσικής στην Ελλάδα. Φαίνεται πως οι φυσικοί που έβγαζαν οι σχολές αυτές μάλλον δεν έφταναν για να καλύψουν τις ανάγκες της χώρας μας. Έτσι, φέτος προστέθηκαν άλλα δύο (2) τμήματα Φυσικής. Το ένα στη Λαμία και το δεύτερο στην Καβάλα.
Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τα ελάχιστα μόρια που απαιτούσε η εισαγωγή σε κάθε τμήμα Φυσικής και σε παρένθεση τον αριθμό των εισακτέων σε κάθε σχολή:
Αθήνα                15.417 (205)
Θεσσαλονίκη    14.339 (189)
Πάτρα                12.836 (212)
Ιωαννίνων         11379 (235)
Ηράκλειο           11.375 (176)
Λαμία                  9.876 (110)
Καβάλα               8.869 (200)

Μπορεί κάποιος να πέρασε στα τμήματα Φυσικής της Λαμίας και της Καβάλας ακόμα κι αν έχει γράψει κάτω από τη βάση σε όλα τα μαθήματα! Όχι πως οι βάσεις των υπόλοιπων τμημάτων είναι ψηλές, αν εξαιρέσουμε (;) το Φυσικό Αθήνας.

Για να βρούμε μερικές πληροφορίες για τα δύο νέα τμήματα αναζητήσαμε τις ιστοσελίδες τους.
Το site του Φυσικού τμήματος της Λαμίας βρίσκουμε στη διεύθυνση www.phys.uth.gr

όπου μπορεί να δει κανείς το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών http://www.phys.uth.gr/mathimata/ , αλλά η σελίδα με το προσωπικό (καθηγητές) του τμήματος http://www.phys.uth.gr/prosopiko/ είναι ακόμα υπό κατασκευή!
Το site του Φυσικού τμήματος της Καβάλας βρίσκουμε στη διεύθυνση http://83.212.93.100/ (!!)

Εκεί θα δείτε το πρόγραμμα σπουδών: http://83.212.93.100/index.php/study-program/ και το προσωπικό του τμήματος: http://83.212.93.100/index.php/personnel/.

Πολλά θα μπορούσε να πει κανείς σχετικά με την αναγκαιότητα ή όχι της δημιουργίας των δυο νέων τμημάτων Φυσικής, αλλά προς το παρόν ας ευχηθούμε καλές και κυρίως «ισοδύναμης δυσκολίας» σπουδές στους 1326 νέους φοιτητές Φυσικής!