← Ένα (πολύ) απλό μοντέλο για το κλίμα της Γης

solar irradiance

Posted on 27/08/2019 1815 × 746

0


H ολική ένταση ηλιακής ακτινοβολίας [total solar irradiance = TSI] συναρτήσει του χρόνου