← Ένα (πολύ) απλό μοντέλο για το κλίμα της Γης

co2

Posted on 27/08/2019 1356 × 1012

0


σχήμα 2: H συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα