← Ένα (πολύ) απλό μοντέλο για το κλίμα της Γης

απορροφηση

Posted on 27/08/2019 762 × 1069

0


σχήμα 1: Το φάσμα απορρόφησης των διαφόρων αερίων