← Σημάδια από την εποχή πριν την Μεγάλη Έκρηξη;

penrose

Posted on 20/08/2019 ×

0


Hawking points in the CMB Sky