← Οι χημικοί δημιούργησαν τον πρώτο δακτύλιο καθαρού άνθρακα

carbon_ring

Posted on 16/08/2019 800 × 571

0


Μια 3D-εικόνα του μορίου του άνθρακα-18 φτιαγμένη με μικροσκόπιο ατομικής δύναμης