← Γιατί μετράμε την μάζα σε ηλεκτρονιοβόλτ;

origin of mass

Posted on 28/07/2019 731 × 462

0


To φάσμα μαζών (σε ΜeV) των ελαφρών αδρονίων όπως προκύπτει από αριθμητικές προσομοιώσεις κβαντικής χρωμοδυναμικής σε ένα χωροχρονικό πλέγμα, συν τις αντίστοιχες πειραματικές τιμές.