← Ανιχνεύθηκαν φωτόνια τεράστιας ενέργειας (>100 TeV) από αστροφυσική πηγή

Crab nebula

Posted on 09/07/2019 817 × 449

0