← Ανιχνεύθηκαν φωτόνια τεράστιας ενέργειας (>100 TeV) από αστροφυσική πηγή

Crab nebula

Posted on 09/07/2019 ×

0