← Η σχετικότητα των ηλεκτρικών και των μαγνητικών πεδίων

κατανομή φορτίου

Posted on 08/07/2019 729 × 688

0


Αν η κατανομή των φορτισμένων σωματιδίων σε ηρεμία έχει πυκνότητα φορτίου ρ0, τα ίδια φορτία θα έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα όταν παρατηρούνται από ένα σύστημα αναφοράς με σχετική ταχύτητα υ.